Tag: Search

Search

Search เรื่องย่อ : ซีปรี่ย์หัวข้อนี้จะเล่าราวการเอาตัวรอดของกลุ่มค้นหาที่ต่อสู้กับอสูรกาย ซึ่งในเรื่องยังจะบ่งบอกถึงถึงความข้องเกี่ยวอันอบอุ่นระหว่างสมาชิกในกลุ่มค้นหา รวมถึงความลำบากตรากตรำสำหรับในการหลบซ่อนออกมาจากเขตปลอดทหารรอบๆชายแดนประเทศเกาหลีเหนือ-ใต้ ร่วมกันของพวกเขา ดูซีรีย์เกาหลีซับไทย