Tag: ดูซีรี่ย์เรื่อง “Jung Yi The Goddess of Fire”

Jung Yi The Goddess of Fire

Jung Yi The Goddess of Fire เรื่องย่อ : ซีปรี่ย์ประเทศเกาหลี Jung Yi, The Goddess of Fire สืบต่อหัตถศิลป์จากดินไม่มีคุณค่า เปลี่ยนเป็นเครื่องลายครามอันประณีตการตา ด้วยความสามารถบรรจงปั้นจากยอดเยี่ยมนักปั้นหญิงคนแรกของประเทศเกาหลี ในตอนช่วงโชชอน ซีรี่ย์เกาหลี พากษ์ไทย