Author: admin

ค่าธรรมเนียมและสถานที่ยื่นขอวีซ่าเชงเก้น

ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าเชงเก้น สำหรับค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าเชงเก้นในประเภทพำนักระยะสั้นนั้น ทุกประเทศคิดค่าธรรมเนียมเท่ากันคือ 60 ยูโร แต่ทั้งนี้ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าจะเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทยซึ่งต้องชำระในวันนัดยื่นคำร้อง โดยอาจเรียกเก็บไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับค่าเงิน และมีค่าธรรมเนียมดำเนินการของศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าแยกต่างหากด้วย ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายรวมจะอยู่ที่ 2,500 – 3,500 บาทโดยประมาณ สถานที่ยื่นขอวีซ่าเชงเก้น สำหรับการยื่นขอวีซ่าเชงเก้นนั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องทราบว่าประเทศที่คุณจะขอยื่นนั้น ต้องยื่นวีซ่าผ่านช่องทางใด ต้องติดต่อสถานทูตโดยตรง (ซึ่งโดยปกติจะมีเพียงแห่งเดียวในกรุงเทพฯ) หรือติดต่อศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ ติดต่อศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS Global อาคารเดอะ เทรนดี้ ชั้น 28 ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น. ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า TLS Contact สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175

วีซ่าเชงเก้นแบบพำนักระยะสั้น และเมื่อเดินทางหลายประเทศ

วีซ่าเชงเก้นแบบพำนักระยะสั้น วีซ่าเชงเก้นนั้นมีหลายประเภท ทั้งวีซ่าแวะเปลี่ยนเครื่อง (ประเภท A) วีซ่าทางผ่าน (ประเภท B) วีซ่าแบบพำนักระยะสั้น (ประเภท C) และวีซ่าที่เข้าได้เฉพาะประเทศ (ประเภท D) ทั้งนี้การท่องเที่ยวยุโรปนั้นคุณจะต้องทำวีซ่าแบบพำนักระยะสั้น (ประเภท C) เป็นหลัก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ระยะเวลาพำนักในประเทศกลุ่มเชงเก้นรวมไม่เกิน 90 วัน ภายในช่วงเวลา 180 วันนับตั้งแต่เดินทางถึงกลุ่มประเทศเชงเก้น (หากเป็นวีซ่าแบบ Multiple Entry ก็หมายความว่าทุก ๆ 6 เดือน คุณจะอยู่ในยุโรปได้นานสูงสุด 3 เดือนเท่านั้น) จำนวนวันที่ได้รับในวีซ่ามีหลักๆ 3 แบบ คือ Single Entry (ใช้ได้ครั้งเดียว) หรือ Double Entry (ใช้ได้ 2 ครั้ง) หรือ Multiple

วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) คืออะไร

วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) เกิดมาจากข้อตกลงระหว่างประเทศในทวีปยุโรปที่อนุญาตให้ประชาชนของประเทศสมาชิกสามารถเดินทางระหว่างกันได้โดยไม่ต้องถือหนังสือเดินทาง ซึ่งรวมถึงการอนุญาตให้เดินทางเป็นการชั่วคราวให้กับคนที่ถือวีซ่าเชงเก้นด้วย โดยปัจจุบันนี้ประเทศที่อยู่ในข้อตกลงเชงเก้นนั้นมี 26 ประเทศ ซึ่งมีทั่วประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) รวมทั้งประเทศที่ไม่ใช่สมาชิก แม้กระนั้นสิ่งจำเป็นที่ควรจะรู้อย่างหนึ่งคือ วีซ่าเชงเก้นไม่อาจจะใช้เข้าประเทศในกลุ่มสหราชอาณาจักร ซึ่งยกตัวอย่างเช่น อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์ได้ ออสเตรีย (Austria) เบลเยี่ยม (Belgium) เช็ก (Czech) เดนมาร์ก (Denmark) เอสโตเนีย (Estonia) ฟินแลนด์ (Finland) ฝรั่งเศส (France) เยอรมนี (Germany) กรีซ (Greece) ฮังการี (Hungary) ไอซ์แลนด์ (Iceland) อิตาลี (Italy) ลัตเวีย (Latvia) ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein) ลิทัวเนีย (Lithuania) ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)

ประกันการเดินทางในประเทศ

ประกันการเดินทางในประเทศ ทุกการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปยังต่างประเทศ หรือเป็นการเดินทางภายในประเทศนั้นถือเป็นอีกช่องทางที่ก่อเกิดความเสี่ยงขึ้นได้จากหลายเหตุปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นระหว่างโดยสาร ยานพาหนะ การเดินเท้าสัญจร หรือแม้แต่การพำนักอยู่ในที่พัก ในพื้นที่ของการเดินทางนั้นก็ตาม ประกันการเดินทางในประเทศ ซึ่งโดยทั่วไปส่วนใหญ่แล้ว ผู้คนมักจะนึกถึงประกันการเดินทางไปยังต่างประเทศ ซึ่งบริษัททัวร์ บางรายอาจมีบริการประสานการจัดการด้านนี้ และนำรวมเป็นค่าใช้จ่ายอยู่ในค่าบริการด้วย อันทำให้ประกันการเดินทางต่างประเทศจึงเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย แต่ขึ้นชื่อว่าการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางภายในประเทศ ก็ควรทำประกันการเดินทางด้วยเช่นกัน เพราะสิ่งไม่คาดฝันจากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นได้เสมอจากทุกรูปแบบของการเดินทาง ประกันภัยการเดินทางนั้น คือประกันภัยในรูปแบบหนึ่ง มีการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ รองรับในแต่ละข้อกังวลของผู้เดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อจัดการกิจธุระ การเดินทางเพื่อการติดต่อธุรกิจ หรือการเดินทางไปในรูปแบบของนักท่องเที่ยวก็ตาม ก็จะได้รับความอุ่นใจจากความคุ้มครองความเสี่ยงในทุกกรณี ตามที่มีระบุเอาไว้ตามเงื่อนไขข้อสัญญา ทั้งนี้แบบประกันการเดินทาง ส่วนใหญ่แล้วจะมีช่วงเวลาของความคุ้มครอง เป็นลักษณะชั่วครั้งคราว หรือทำเป็นรายครั้งนั่นเอง อันหมายถึง คุ้มครองเฉพาะเวลา ตามจำนวนวันที่เดินทาง นับจากวันที่เริ่มเดินทางไปจนถึงสิ้นสุดการเดินทาง ซึ่งผู้ทำประกันได้ระบุวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดเอาไว้ในข้อสัญญา ซึ่งโครงสร้างของเงื่อนไขสัญญาส่วนใหญ่แล้ว จะมีความคล้ายคลึงกันกับการประกันสำหรับการเดินทางต่างประเทศ แต่อาจจะมีรายละเอียดบางข้อที่แตกต่างกัน ไปตามข้อแตกต่าง ระหว่างการเดินทางในประเทศและการเดินทางต่างประเทศ อีกทั้งยังมีข้อแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัทประกัน โดยความคุ้มครองจะมีการคุ้มครอง ทั้งในด้านสุขภาพและคุ้มครองทั้งเรื่องของอุบัติเหตุ รวมไปถึงความคุ้มครองหากเจอกับการโจรกรรม หรือกรรโชกทรัพย์ และอื่น ๆ ตามรายละเอียดปลีกย่อย

ประกันการเดินทาง AIA

ประกันการเดินทาง AIA การดำเนินชีวิตปกติ ในกิจวัตรทั่วไปนั้น ล้วนมีหลากหลายปัจจัยความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่เสมอ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนควรตระหนักและหาทางรองรับความเสี่ยงนั้น ซึ่งหนึ่งในทางเลือกก็คือการทำประกันกับบริษัทประกันที่ไว้วางใจ ไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครองประเภทใดตามแต่จุดประสงค์ที่แตกต่างของสถานการณ์ของแต่ละบุคคล ประกันการเดินทาง AIA และสำหรับการเดินทางไปยังต่างประเทศ หรือแม้แต่การเดินทางภายในประเทศ นั่นหมายถึงประเภทความเสี่ยงย่อมมีเพิ่มขึ้น ซึ่งประกันการเดินทางนับเป็นอีกรูปแบบประกันที่ผู้เดินทางจะพิจารณา อย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้เดินทางจะมีการทำประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพเอาไว้อยู่แล้ว แต่เนื้อหาตามเงื่อนไขสัญญาของกรมธรรม์ อาจไม่ครอบคลุมรองรับสถานการณ์ในบางกรณี ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการเดินทาง และกลายเป็นข้อยกเว้นที่จะถูกปฏิเสธความคุ้มครอง ด้วยเหตุนี้เองการทำประกันการเดินทางโดยเฉพาะ จึงเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์โดยตรง แต่จะดีแค่ไหนหากสามารถทำประกันการเดินทางควบคู่ไว้ได้ ในบริษัทเดียวกันกับที่ผู้เดินทางได้ทำประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพเอาไว้ เพื่อที่จะตอบสนองความช่วยเหลือได้อย่างผสานกัน ก่อเกิดความสะดวกและคล่องตัว สร้างความอุ่นใจได้มากขึ้น บริษัท AIA เป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีชื่อเสียงอันดับต้น ๆ ของโลก แม้ว่าในส่วนของการทำตลาดประกันการเดินทาง จะไม่ได้มุ่งเน้นในส่วนนี้โดยตรง เหมือนบริษัทอื่น ๆ ที่ให้บริการด้านการเดินทางโดยเฉพาะ แต่รูปแบบของแผนประกัน AIA ก็มีองค์ประกอบรองรับที่ครบครันแก่สาระสำคัญซึ่งผู้ที่มีการทำประกันชีวิตไว้กับ AIA จะสามารถได้รับความคุ้มครองครอบคลุมมากขึ้นสำหรับการเดินทางด้วย แผนประกันสุขภาพ ‘เอไอเอ อินฟินิท แคร์’  ที่เหมาะแก่การเดินทาง แม้ไม่ใช่ประกันการเดินทางโดยตรง แต่รองรับความเสี่ยงของการเดินทางในเรื่องหลัก ๆ