Day: February 12, 2020

ประกันการเดินทางในประเทศ

ประกันการเดินทางในประเทศ ทุกการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปยังต่างประเทศ หรือเป็นการเดินทางภายในประเทศนั้นถือเป็นอีกช่องทางที่ก่อเกิดความเสี่ยงขึ้นได้จากหลายเหตุปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นระหว่างโดยสาร ยานพาหนะ การเดินเท้าสัญจร หรือแม้แต่การพำนักอยู่ในที่พัก ในพื้นที่ของการเดินทางนั้นก็ตาม ประกันการเดินทางในประเทศ ซึ่งโดยทั่วไปส่วนใหญ่แล้ว ผู้คนมักจะนึกถึงประกันการเดินทางไปยังต่างประเทศ ซึ่งบริษัททัวร์ บางรายอาจมีบริการประสานการจัดการด้านนี้ และนำรวมเป็นค่าใช้จ่ายอยู่ในค่าบริการด้วย อันทำให้ประกันการเดินทางต่างประเทศจึงเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย แต่ขึ้นชื่อว่าการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางภายในประเทศ ก็ควรทำประกันการเดินทางด้วยเช่นกัน เพราะสิ่งไม่คาดฝันจากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นได้เสมอจากทุกรูปแบบของการเดินทาง ประกันภัยการเดินทางนั้น คือประกันภัยในรูปแบบหนึ่ง มีการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ รองรับในแต่ละข้อกังวลของผู้เดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อจัดการกิจธุระ การเดินทางเพื่อการติดต่อธุรกิจ หรือการเดินทางไปในรูปแบบของนักท่องเที่ยวก็ตาม ก็จะได้รับความอุ่นใจจากความคุ้มครองความเสี่ยงในทุกกรณี ตามที่มีระบุเอาไว้ตามเงื่อนไขข้อสัญญา ทั้งนี้แบบประกันการเดินทาง ส่วนใหญ่แล้วจะมีช่วงเวลาของความคุ้มครอง เป็นลักษณะชั่วครั้งคราว หรือทำเป็นรายครั้งนั่นเอง อันหมายถึง คุ้มครองเฉพาะเวลา ตามจำนวนวันที่เดินทาง นับจากวันที่เริ่มเดินทางไปจนถึงสิ้นสุดการเดินทาง ซึ่งผู้ทำประกันได้ระบุวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดเอาไว้ในข้อสัญญา ซึ่งโครงสร้างของเงื่อนไขสัญญาส่วนใหญ่แล้ว จะมีความคล้ายคลึงกันกับการประกันสำหรับการเดินทางต่างประเทศ แต่อาจจะมีรายละเอียดบางข้อที่แตกต่างกัน ไปตามข้อแตกต่าง ระหว่างการเดินทางในประเทศและการเดินทางต่างประเทศ อีกทั้งยังมีข้อแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัทประกัน โดยความคุ้มครองจะมีการคุ้มครอง ทั้งในด้านสุขภาพและคุ้มครองทั้งเรื่องของอุบัติเหตุ รวมไปถึงความคุ้มครองหากเจอกับการโจรกรรม หรือกรรโชกทรัพย์ และอื่น ๆ ตามรายละเอียดปลีกย่อย

ประกันการเดินทาง AIA

ประกันการเดินทาง AIA การดำเนินชีวิตปกติ ในกิจวัตรทั่วไปนั้น ล้วนมีหลากหลายปัจจัยความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่เสมอ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนควรตระหนักและหาทางรองรับความเสี่ยงนั้น ซึ่งหนึ่งในทางเลือกก็คือการทำประกันกับบริษัทประกันที่ไว้วางใจ ไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครองประเภทใดตามแต่จุดประสงค์ที่แตกต่างของสถานการณ์ของแต่ละบุคคล ประกันการเดินทาง AIA และสำหรับการเดินทางไปยังต่างประเทศ หรือแม้แต่การเดินทางภายในประเทศ นั่นหมายถึงประเภทความเสี่ยงย่อมมีเพิ่มขึ้น ซึ่งประกันการเดินทางนับเป็นอีกรูปแบบประกันที่ผู้เดินทางจะพิจารณา อย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้เดินทางจะมีการทำประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพเอาไว้อยู่แล้ว แต่เนื้อหาตามเงื่อนไขสัญญาของกรมธรรม์ อาจไม่ครอบคลุมรองรับสถานการณ์ในบางกรณี ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการเดินทาง และกลายเป็นข้อยกเว้นที่จะถูกปฏิเสธความคุ้มครอง ด้วยเหตุนี้เองการทำประกันการเดินทางโดยเฉพาะ จึงเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์โดยตรง แต่จะดีแค่ไหนหากสามารถทำประกันการเดินทางควบคู่ไว้ได้ ในบริษัทเดียวกันกับที่ผู้เดินทางได้ทำประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพเอาไว้ เพื่อที่จะตอบสนองความช่วยเหลือได้อย่างผสานกัน ก่อเกิดความสะดวกและคล่องตัว สร้างความอุ่นใจได้มากขึ้น บริษัท AIA เป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีชื่อเสียงอันดับต้น ๆ ของโลก แม้ว่าในส่วนของการทำตลาดประกันการเดินทาง จะไม่ได้มุ่งเน้นในส่วนนี้โดยตรง เหมือนบริษัทอื่น ๆ ที่ให้บริการด้านการเดินทางโดยเฉพาะ แต่รูปแบบของแผนประกัน AIA ก็มีองค์ประกอบรองรับที่ครบครันแก่สาระสำคัญซึ่งผู้ที่มีการทำประกันชีวิตไว้กับ AIA จะสามารถได้รับความคุ้มครองครอบคลุมมากขึ้นสำหรับการเดินทางด้วย แผนประกันสุขภาพ ‘เอไอเอ อินฟินิท แคร์’  ที่เหมาะแก่การเดินทาง แม้ไม่ใช่ประกันการเดินทางโดยตรง แต่รองรับความเสี่ยงของการเดินทางในเรื่องหลัก ๆ