วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) คืออะไร

วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) เกิดมาจากข้อตกลงระหว่างประเทศในทวีปยุโรปที่อนุญาตให้ประชาชนของประเทศสมาชิกสามารถเดินทางระหว่างกันได้โดยไม่ต้องถือหนังสือเดินทาง ซึ่งรวมถึงการอนุญาตให้เดินทางเป็นการชั่วคราวให้กับคนที่ถือวีซ่าเชงเก้นด้วย โดยปัจจุบันนี้ประเทศที่อยู่ในข้อตกลงเชงเก้นนั้นมี 26 ประเทศ ซึ่งมีทั่วประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) รวมทั้งประเทศที่ไม่ใช่สมาชิก แม้กระนั้นสิ่งจำเป็นที่ควรจะรู้อย่างหนึ่งคือ วีซ่าเชงเก้นไม่อาจจะใช้เข้าประเทศในกลุ่มสหราชอาณาจักร ซึ่งยกตัวอย่างเช่น อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์ได้

 • ออสเตรีย (Austria)
 • เบลเยี่ยม (Belgium)
 • เช็ก (Czech)
 • เดนมาร์ก (Denmark)
 • เอสโตเนีย (Estonia)
 • ฟินแลนด์ (Finland)
 • ฝรั่งเศส (France)
 • เยอรมนี (Germany)
 • กรีซ (Greece)
 • ฮังการี (Hungary)
 • ไอซ์แลนด์ (Iceland)
 • อิตาลี (Italy)
 • ลัตเวีย (Latvia)
 • ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein)
 • ลิทัวเนีย (Lithuania)
 • ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)
 • มอลตา (Malta)
 • เนเธอร์แลนด์ (Netherlands)
 • นอร์เวย์ (Norway)
 • โปแลนด์ (Poland)
 • โปรตุเกส (Portugal)
 • สโลวาเกีย (Slovakia)
 • สโลวีเนีย (Slovenia)
 • สเปน (Spain)
 • สวีเดน (Sweden)
 • สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland)

นอกเหนือจากนั้นวีซ่าเชงเก้งยังสามารถใช้เข้าประเทศที่ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงได้อีกเช่น โมนาโค (Monaco) ซานมารีโน (San Marino) และวาติกัน (Vatican) รวมทั้งยังมีอีกหนึ่งประเทศที่น่าดึงดูดอย่าง โครเอเชีย (Croatia) ที่อนุญาตให้ผู้ถือเชงเก้นวีซ่าแบบ Double Entry หรือ Multiple Entry ที่ยังไม่หมดอายุ ก็สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ด้วยเหมือนกัน

ขอบคุณข้อมูลจาก skyscanner