วีซ่าอินเดียคืออะไร เงื่อนไขและสนามบินที่รองรับ

รู้จักกับวีซ่าอินเดีย

คนไทยที่ต้องการเดินทางไปประเทศอินเดียนั้น จำเป็นต้องขอวีซ่าในการเดินทาง แต่คุณสามารถได้วีซ่าไปอินเดียง่าย ๆ โดยไม่ต้องเดินทางไปสถานทูตหรือศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า หากจุดประสงค์ในการเดินทางของคุณคือการท่องเที่ยว ด้วย “Visa on Arrival” หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “e-Visa” ซึ่งเป็นบริการพิเศษที่คุณสามารถขอวีซ่าได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย แล้วนำผลการอนุมัติติดตัวขึ้นเครื่องไปยื่นที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ณ สนามบินปลายทางได้เลย

เงื่อนไขของการขอวีซ่าอินเดีย แบบ e-Visa

 • ต้องมีจุดประสงค์ในการขอวีซ่า 3 ประเภทคือ ขอเพื่อการท่องเที่ยว (e-Tourist Visa) ขอเพื่อการติดต่อธุรกิจ (e-Business Visa) และขอเพื่อการรักษาโรค (e-Medical Visa)
 • ต้องเดินทางเข้า-ออกจากสนามบิน 25 แห่งและท่าเรือ 5 แห่งตามที่กำหนดไว้เท่านั้น
 • e-Visa จะมีอายุ 60 วันนับจากการเดินทางถึงอินเดียครั้งแรก และสามารถเดินทางเข้า-ออกได้ 2 ครั้งต่อ 1 ใบอนุญาตวีซ่า (ยกเว้น e-Medical Visa ที่เข้า-ออกได้ 3 ครั้ง) โดยคุณสามารถขอ e-Visa ได้ 2 ครั้งในรอบ 1 ปีปฏิทิน (มกราคม – ธันวาคม)
 • สามารถขอได้ล่วงหน้าช้าสุด 4 วันก่อนการเดินทาง แต่ไม่เร็วเกิน 120 วันก่อนการเดินทาง อาทิเช่นขอวันที่ 1 กันยายน คุณต้องมีช่วงเวลาเดินทางตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน ถึง 2 มกราคมปีถัดไป เป็นต้น

สนามบินในอินเดียที่รองรับ e-Visa

 • สนามบินอาห์เมดาบัด (Ahmedabad)
 • สนามบินอัมริตสา (Amritsar)
 • สนามบินบักโดกรา (Bagdogra)
 • สนามบินบังคาลอร์ (Bengaluru)
 • สนามบินเชนไน (Chennai)
 • สนามบินจัณฑีครห์ (Chandigarh)
 • สนามบินโคจิ (Cochin)
 • สนามบินโคอิมบาโตร์ (Coimbatore)
 • สนามบินคยา (Gaya)
 • สนามบินกัว (Goa)
 • สนามบินกูวาฮาติ (Guwahati)
 • สนามบินไฮเดอราบาด (Hyderabad)
 • สนามบินชัยปุระ (Jaipur)
 • สนามบินกัลกัตตา (Kolkata)
 • สนามบินโคชิโคเด (Kozhikode)
 • สนามบินลัคเนา (Lucknow)
 • สนามบินมังกาลอร์ (Mangalore)
 • สนามบินมุมไบ (Mumbai)
 • สนามบินนาคปุระ (Nagpur)
 • สนามบินนิวเดลี (New Delhi)
 • สนามบินปูเน (Pune)
 • สนามบินทีรุจิราปาลลิ (Tiruchirappalli)
 • สนามบินธีรุวนันทปุรัม (Thiruvananthapuram)
 • สนามบินพาราณสี (Varanasi)
 • สนามบินวิสาขปัตนัม (Vishakhapatnam)
ขอบคุณข้อมูลจาก skyscanner

สามาถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://scarbabunforum.info/