ประกันการเดินทาง AIA

ประกันการเดินทาง AIA การดำเนินชีวิตปกติ ในกิจวัตรทั่วไปนั้น ล้วนมีหลากหลายปัจจัยความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่เสมอ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนควรตระหนักและหาทางรองรับความเสี่ยงนั้น ซึ่งหนึ่งในทางเลือกก็คือการทำประกันกับบริษัทประกันที่ไว้วางใจ ไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครองประเภทใดตามแต่จุดประสงค์ที่แตกต่างของสถานการณ์ของแต่ละบุคคล

ประกันการเดินทาง AIA

และสำหรับการเดินทางไปยังต่างประเทศ หรือแม้แต่การเดินทางภายในประเทศ นั่นหมายถึงประเภทความเสี่ยงย่อมมีเพิ่มขึ้น ซึ่งประกันการเดินทางนับเป็นอีกรูปแบบประกันที่ผู้เดินทางจะพิจารณา

อย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้เดินทางจะมีการทำประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพเอาไว้อยู่แล้ว แต่เนื้อหาตามเงื่อนไขสัญญาของกรมธรรม์ อาจไม่ครอบคลุมรองรับสถานการณ์ในบางกรณี ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการเดินทาง และกลายเป็นข้อยกเว้นที่จะถูกปฏิเสธความคุ้มครอง

ด้วยเหตุนี้เองการทำประกันการเดินทางโดยเฉพาะ จึงเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์โดยตรง แต่จะดีแค่ไหนหากสามารถทำประกันการเดินทางควบคู่ไว้ได้ ในบริษัทเดียวกันกับที่ผู้เดินทางได้ทำประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพเอาไว้ เพื่อที่จะตอบสนองความช่วยเหลือได้อย่างผสานกัน ก่อเกิดความสะดวกและคล่องตัว สร้างความอุ่นใจได้มากขึ้น

บริษัท AIA เป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีชื่อเสียงอันดับต้น ๆ ของโลก แม้ว่าในส่วนของการทำตลาดประกันการเดินทาง จะไม่ได้มุ่งเน้นในส่วนนี้โดยตรง เหมือนบริษัทอื่น ๆ ที่ให้บริการด้านการเดินทางโดยเฉพาะ แต่รูปแบบของแผนประกัน AIA ก็มีองค์ประกอบรองรับที่ครบครันแก่สาระสำคัญซึ่งผู้ที่มีการทำประกันชีวิตไว้กับ AIA จะสามารถได้รับความคุ้มครองครอบคลุมมากขึ้นสำหรับการเดินทางด้วย

แผนประกันสุขภาพ ‘เอไอเอ อินฟินิท แคร์’  ที่เหมาะแก่การเดินทาง

แม้ไม่ใช่ประกันการเดินทางโดยตรง แต่รองรับความเสี่ยงของการเดินทางในเรื่องหลัก ๆ ได้อย่างมั่นใจ โดยเฉพาะเมื่อประกอบกับประกันหลักที่ทำไว้กับบริษัท ก็สามารถได้รับความคุ้มครองประดุจประกันการเดินทางที่ผู้เดินทางจะเดินทางได้อย่างมั่นใจ

แผนประกัน เอไอเอ อินฟินิท แคร์ เพิ่มประสิทธิภาพความคุ้มครองด้วยการดูแลในทุกระดับของการรักษา ซึ่งมีทุนประกันภัยคุ้มครองในวงเงินสูงสุดถึง 120 ล้านบาท อีกทั้งยังให้ความคุ้มครองทุกการเดินทางอย่างครอบคลุมทั่วโลก ตามพื้นที่ ที่ผู้ทำประกันได้ระบุเอาไว้ในขณะทำประกัน ซึ่งจุดเด่นนี้นับว่ามีระดับของทุนประกัน ที่มีวงเงินความคุ้มครองสูงสุดในอันดับต้น ๆ ของวงการเลยทีเดียว

นอกจากนี้ยังครอบคลุมครบวงจร ในทุกกระบวนการของการรักษา ดังต่อไปนี้

-คุ้มครองตั้งแต่ระดับการป้องกันโรค (Prevention)

-คุ้มครองการตรวจเช็ค (Prediction) ซึ่งผู้ทำประกันจะวางใจได้เลยว่าจะได้รับการตรวจเช็คร่างกายอย่างละเอียดขณะเข้าโรงพยาบาล

-คุ้มครองการวินิจฉัยโรค (Diagnosis) เพราะการวินิจฉัยโรคบางชนิดนั้น อาจนำมาซึ่งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มากมายในกระบวนการวินิจฉัยตรวจสอบ และแน่นอนว่าย่อมจะเป็นเรื่องดีแน่หากผู้รับการรักษาได้รับการวินิจฉัยอย่างตรงจุดมากที่สุด

-คุ้มครองค่าใช้จ่ายในส่วนของการบำบัดรักษา (Treatment) และการฟื้นฟูสุขภาพ (Recovery) ซึ่งจะดียิ่งขึ้นไปอีก จะดีไหมหากคุณได้รับการรักษาแล้วยังได้รับการบำบัดฟื้นฟูด้วย เพื่อการฟื้นคืนสุขภาพอย่างสมบรูณ์

-ได้รับผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และฉุกเฉิน ตามมาตรฐานของการประกัน

แผนความคุ้มครองผู้ทำประกันสามารถเลือกได้ เริ่มต้นตั้งแต่ แผนทุนประกันภัย 60 ล้านบาท ไปจนถึง 120 ล้านบาท และที่สำคัญข้อกำหนดของผู้เอาประกันยังมีครอบคลุมถึงอายุ 85 ปีเลยทีเดียว หรือจนกระทั่งแบบประกันหลักสิ้นผลบังคับไป