ประกันการเดินทางในประเทศ

ประกันการเดินทางในประเทศ ทุกการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปยังต่างประเทศ หรือเป็นการเดินทางภายในประเทศนั้นถือเป็นอีกช่องทางที่ก่อเกิดความเสี่ยงขึ้นได้จากหลายเหตุปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นระหว่างโดยสาร ยานพาหนะ การเดินเท้าสัญจร หรือแม้แต่การพำนักอยู่ในที่พัก ในพื้นที่ของการเดินทางนั้นก็ตาม

ประกันการเดินทางในประเทศ

ซึ่งโดยทั่วไปส่วนใหญ่แล้ว ผู้คนมักจะนึกถึงประกันการเดินทางไปยังต่างประเทศ ซึ่งบริษัททัวร์ บางรายอาจมีบริการประสานการจัดการด้านนี้ และนำรวมเป็นค่าใช้จ่ายอยู่ในค่าบริการด้วย อันทำให้ประกันการเดินทางต่างประเทศจึงเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย แต่ขึ้นชื่อว่าการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางภายในประเทศ ก็ควรทำประกันการเดินทางด้วยเช่นกัน เพราะสิ่งไม่คาดฝันจากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นได้เสมอจากทุกรูปแบบของการเดินทาง

ประกันภัยการเดินทางนั้น คือประกันภัยในรูปแบบหนึ่ง มีการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ รองรับในแต่ละข้อกังวลของผู้เดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อจัดการกิจธุระ การเดินทางเพื่อการติดต่อธุรกิจ หรือการเดินทางไปในรูปแบบของนักท่องเที่ยวก็ตาม ก็จะได้รับความอุ่นใจจากความคุ้มครองความเสี่ยงในทุกกรณี ตามที่มีระบุเอาไว้ตามเงื่อนไขข้อสัญญา

ทั้งนี้แบบประกันการเดินทาง ส่วนใหญ่แล้วจะมีช่วงเวลาของความคุ้มครอง เป็นลักษณะชั่วครั้งคราว หรือทำเป็นรายครั้งนั่นเอง อันหมายถึง คุ้มครองเฉพาะเวลา ตามจำนวนวันที่เดินทาง นับจากวันที่เริ่มเดินทางไปจนถึงสิ้นสุดการเดินทาง ซึ่งผู้ทำประกันได้ระบุวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดเอาไว้ในข้อสัญญา ซึ่งโครงสร้างของเงื่อนไขสัญญาส่วนใหญ่แล้ว จะมีความคล้ายคลึงกันกับการประกันสำหรับการเดินทางต่างประเทศ แต่อาจจะมีรายละเอียดบางข้อที่แตกต่างกัน ไปตามข้อแตกต่าง ระหว่างการเดินทางในประเทศและการเดินทางต่างประเทศ อีกทั้งยังมีข้อแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัทประกัน

โดยความคุ้มครองจะมีการคุ้มครอง ทั้งในด้านสุขภาพและคุ้มครองทั้งเรื่องของอุบัติเหตุ รวมไปถึงความคุ้มครองหากเจอกับการโจรกรรม หรือกรรโชกทรัพย์ และอื่น ๆ ตามรายละเอียดปลีกย่อย ที่แต่ละบริษัทประกันนำเสนอ และมีอยู่ในเงื่อนไขข้อสัญญา
แต่ทั้งนี้ในแต่ละบริษัทประกัน ก็มีข้อยกเว้นความคุ้มครองที่แตกต่างกันด้วยเช่นกัน หรือหรือแม้แต่ในทุกบริษัทประกันก็มีข้อยกเว้นบางข้อเหมือนกันทุกแห่ง

ส่วนใหญ่แล้วข้อยกเว้นความคุ้มครองมักจะมีอยู่ในเรื่องของ การที่ผู้เดินทางกระทำตนเพิ่มความเสี่ยงให้กับตนเองอย่างเกินขอบเขตุ ที่บริษัทประกันจะให้ความคุ้มครองได้ในส่วนนั้น อาทิเช่น มีการเล่นเครื่องเล่นผาดโผนอันตราย มีการขับขี่หรือโดยสารยานพาหนะที่ไม่ปลอดภัย หรือมีการเข้าร่วมทะเลาะวิวาท การเข้าไปในเขตเสี่ยงภัยสูง เป็นต้น